May 15, 2017

Dihtovanje kompresora auto klime

Jedan od čestih kvarova na auto klimi jeste curenje freona na kompresoru zbog lošeg dihtovanja. Obično nastaje usled korozije alumnijuma u delovima kompresora oko dihtunga.

Zbog gubitka rashladnog fluida u sistemu klima uređaja, prvo što vozači automobila primete jeste slabije hlađenje u kabini vozila.

Curenje rashladnog fluida se može detektovati na više načina.

Postoji vizuelna detekcija kod koje prisustvo ulja ukazuje na mesto curenja.

Drugi način podrazumeva nanošenje mešavine deterdženta i vode oko sumnjivog mesta gde se kao znak curenja mogu primetiti mehurići sapunice.

Postoje i elektronski detektori koji na mestima curenja freona daju ubrzane zvučne signale.

Sledeći način detekcije curenja podrazumeva punjenje klima uređanja flourescentno obojenim sredstvom koje određeno vreme treba da cirkuliše kroz sistem. Ukoliko postoji curenje, ovo sredstvo svetli vrlo karakteristično pod specijalnom ultravioletnom lampom.

Da bi se otklonio ovakav kvar potrebno je uraditi remont kompresora auto klime što zahteva posebna znanja, specijalizovane alate i neophodne rezervne delove (lagere, dihtunge, gumice, deklove, električne spojnice…) kojima raspolaže upravo naš servis.

Posetite nas i uverite se!