May 15, 2017

REMONT KOMPRESORA – zamena ležaja, semeringa i ventila na kompresoru

 

Klima uređaj je jedan od najsloženijih sistema u automobilu. Namenjen je kontrolisanju temperature i smanjivanju vlažnosti vazduha u kabini vozila.

Auto klimom se može upravljati manuelno, kada korisnik sam upravlja sistemom, i automatski kada radom klima uređaja upravlja računar.

Osnovni elementi sistema klima uređaja u automobili su:

  • kompresor
  • hladnjak (kondenzator)
  • ekspanzioni ventil
  • isparivač
  • strana visokog pritiska (kompresor, kondenzator, isušivač vlage i cev između njih)
  • strana niskog pritiska (ekspanzioni ventil, isparivač i cev između njih)

Pravilan rad auto klime je jako važan. Nekada su klima uređaji u automobilima koristili gas freon R-12, koji je zbog svog štetnog uticaja na ozonski omotač Zemlje zamenjen gasom sa oznakom R-134a. S obzirom da je rashladno sredstvo R-12 izbačeno iz upotrebe u evropskim zemljama 1995., klima uređaji starih automobila pune se novim, bezbednijim gasom.

Kompresor

Kompresor je najvažniji deo sistema klima uređaja u automobilu. To su aparati koji mehaničkim radom sabijaju gasove iz prostora nizeg u prostor višeg pritiska. Para visokog pritiska ulazi u kondenzator gde se prinudnom ventilacijom kondenzuje na temperaturu okoline i vraća se u tečnost visokog pritiska. Zatim prolazi kroz instalacije, filter sušač vlage, gde se čisti i odlazi u ekspanzioni ventil gde se pretvara u smesu tečnosti i pare niskog pritska.

Mešavina gasa niskog pritiska stiže u isparivač gde se ostatak tečnosti pretvara u paru niskog pritiska, rashlađujući vazduh oko isparivača. Para niskog pritiska se ponovo vraća u kompresor koji ga sabija i vraća u instalaciju.

Hladnjak (kondenzator)

Kondenzator klime je važan deo klima uređaja. Nalazi se iza kompresora, pored ili ispred hladnjaka rashladne tečnosti za motor automobila. U kondenzatoru se nalazi rashladno sredstvo u gasovitom stanju koje dolazi iz kompresora klime pa je njegov osnovni zadatak da taj gas pretvara u tečnost koja tako hladi ceo sistem.

Svako vozilo ima sprecifičan tip kondenzatora koji se moraju redovno proveravati (obično jednom godišnje) i menjati u ovlašćenom servisnom centru kakav je naš.

Ekspanzioni ventil

Ekspanzioni ventil služi za pretvaranje tečnosti koja je pod visokim pritiskom u mešavinu gasa i tečnosti. Ovaj ventil podešava pritisak tečnosti kako bi čitav sistem mogao pravilno da funkcioniše. Postoje dve vrste ekspanzionih ventila:

  • termostatski
  • i ventil sa podešenim otvaranjem

Kada se smanji pritisak rashladnog fluida, on prelazi u isparivač, sledeći važan element sistema klima uređaja.

Isparivač

Isparivač se nalazi u kabini vozila gde apsorbuje njenu toplotu. Ventilator kabine usisava topao vazduh koji prelazi preko isparivača i ohlađen se vraća u nju. Pored toga uloga isparivača jeste i da smanjuje vlažnost vazduha u kabini, jer se voda iz vazduha kondenzuje na isparivaču.

Isušivač vlage

Još jedan važan deo sistema klima uređaja (strane visokog pritiska) jeste isušivač vlage. Kada izađe iz kondenzatora, gas prolazi kroz isušivač koji apsorbuje suvišnu vodu koja može da ošteti klima uređaj automobila.

Remont kompresora

U auto klimama koje rade na principu rashladnog gasa R-134a koriste se različiti modeli kompresora. Međutim, svi oni rade kao pumpe koje cirkulišu rashladni gas i ulje.

Kompresor pokreće motor automobila preko radilice, kaiša i elektromagnetnog kvačila. Kaiš pokreće pumpu koja povećava pritisak gasa i izbacuje ga prema kondenzatoru. Kompresor može da sabija gas ali ne i tečnost, zbog čega nikada ne sme doći do mešanja tečnosti i gasa. Ukoliko ipak dođe do mešanja gasa i tečnosti nastaje tzv hidroudar koji je izuzetno štetan po kompresor. Prilikom popravke samog kompresora obavezno treba zameniti sve skinute kaiševe.

Remont kompresora treba uraditi čim se primete značajnije neispravnosti u radu klima uređaja automobila. Specijalizovani servise Siniša Barič bavi se remontom kompresora klima uređaja putničkog i teretnog programa. Koristimo najsavremenije alate i metode za dijagnostiku i otklanjanje kvarova na auto kilmama.

Postupak remonta u našem servisu podrazmeva:

  • Zamenu ležaja i semeringa
  • Zamenu ventila